Công văn mời chào giá: Kính gửi các đơn vị cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân PPE có tên trong văn bản số 6472/BYT-TB-CT ngày 09/8/2021 của BYT, kinh doanh vật tư TB y tế

(Ngày đăng: 8/9/2021)

Các tin khác
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm