THÔNG BÁO: V/v chọn đối liên doanh liên kết lắp đặt Hệ thống xét nghiệm Sinh hóa Atellica CH930-Miễn dịch tự động Atellica IM1300 hãng Siemnens tại BV ĐK tỉnh Nam Định

(Ngày đăng: 8/6/2020)

Các tin khác
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm