Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Để người bệnh có nhiều kênh lựa chọn theo nhu cầu, phù hợp với điều kiều kiện tiếp cận công nghệ của từng người dân, các bệnh viện cũng đang hướng đến đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm