Ngày truyền thống bệnh viện (21/5/1963)

Ngày truyền thống bệnh viện (21/5/1963) (31-5-2017)

Ngày 21/5/1963, sau khi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định, Bác đã dành thời gian thăm Bệnh viện. Ngày đó, Bệnh viện tỉnh Nam Định mới chỉ có 300 giường bệnh, BS Trần Khắc Nghiêm là Bệnh viện trưởng. 

Đăng bởi : admin

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (27-4-2017)

Phòng điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. 

Đăng bởi : admin

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ HỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ HỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (26-4-2017)

Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. 

Đăng bởi : admin

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA  PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP (26-4-2017)

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

Đăng bởi : admin

Quy chế bệnh viện

Quy chế bệnh viện (25-4-2017)

Đăng bởi : admin

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện (21-4-2017)

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và có các nhiệm vụ sau:

Đăng bởi : admin