Giá thuốc tại bệnh viện năm 2019

Giá thuốc tại bệnh viện năm 2019 (13-11-2019)

Đăng bởi : admin

Giá vật tư tại bệnh viện năm 2019

Giá vật tư tại bệnh viện năm 2019 (13-11-2019)

Đăng bởi : admin

Công khai dự toán năm 2019 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Công khai dự toán năm 2019 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (7-1-2019)

Công khai dự toán năm 2019

Đăng bởi : admin

Công khai quyết toán năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Công khai quyết toán năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định (7-1-2019)

Công khai quyết toán năm 2017

Đăng bởi : admin

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA  PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP (26-4-2017)

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

Đăng bởi : admin