Thông báo: tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

(Ngày đăng: 23/4/2017)

Thực hiện công văn 2078/BYT-KH-TC của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng cho người có thẻ BHYT bắt đầu từ 0h ngày 23/4/2017.

Người bệnh BHYT vào trước thời điểm trên vẫn áp dụng giá cũ.

Việc điều chỉnh viện phí này về cơ bản không làm ảnh hưởng đến người bệnh có thẻ BHYT vì phần tăng thêm cơ bản do BHXH thanh toán (tùy theo mức hưởng: 100%. 95%, 80%).

Các tin khác