VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (27-4-2017)

Phòng điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. 

Đăng bởi : admin