Một số máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ cho khám và điều trị bệnh

(Ngày đăng: 31/5/2017)


Máy MSCT


Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla

Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm