Nam định triển khai thu phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

(Ngày đăng: 11/5/2017)

Thực hiện Công văn số 5811/BYT-TCDS ngày 28/7/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời giá dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh trong Chương trình Dân số-KHHGĐ, sau khi được sự thống nhất của Sở Tài chính tỉnh Nam Định tại Công văn số 520/STC-QLG&CS ngày 07/4/2017, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 419/SYT-TCKT ngày 20/4/2017, trong đó yêu cầu các đơn vị toàn ngành thực hiện thu phí dịch vụ theo Công văn 5811BYT-TCDS đối với các đối tượng không thuộc diện ưu tiên bắt đầu từ ngày 01/5/2017, cụ thể như sau: Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ: 600.000đ, Triệt sản nam: 380.000đ, Đặt hoặc tháo dụng cụ tử cung: 120.000đ, Cấy hoặc tháo thuốc tránh thai từ 120.000đ đến 250.000đ, Tiêm thuốc tránh thai: 10.000/1 lần tiêm,…
Sở Y tế yêu cầu: Trung tâm Y tế huyện, thành phố hướng dẫn các Trạm Y tế xã thực hiện đúng nội dung Công văn. Chi cục Dân số-KHHGĐ chỉ đạo Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, thành phố hướng dẫn cán bộ chuyên trách xã và cộng tác viên dân số tuyên truyền mức giá dịch vụ đến người dân. Chi cục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật theo quy định.Lê Ưng
Phó phòng TT-GD Chi cục DSKHGĐ