THÔNG TƯ 39/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KCB BHYT

(Ngày đăng: 13/12/2018)

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.