Kính gửi các công ty sản xuất kinh doanh thuốc

Kính gửi các công ty sản xuất kinh doanh thuốc (12-6-2024)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu mua thuốc phục vụ chuyên môn như sau:

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng dây nội soi tiêu hóa

Kính gửi các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng dây nội soi tiêu hóa (12-6-2024)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng dây nội soi tiêu hóa

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị kinh doanh sữa

Kính gửi các đơn vị kinh doanh sữa (15-5-2024)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị kinh doanh sữa

Kính gửi các đơn vị kinh doanh sữa (29-3-2024)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị cung cấp sữa

Kính gửi các đơn vị cung cấp sữa (27-2-2024)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc phục vụ chuyên môn

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc phục vụ chuyên môn (23-10-2023)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu mua một số thuốc, vật tư y tế như sau:

Đăng bởi : admin

Kính gửi các công ty cung cấp màn hình LED

Kính gửi các công ty cung cấp màn hình LED (10-11-2022)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc (10-5-2022)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc (10-5-2022)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị kỹ thuật

Kính gửi các đơn vị kỹ thuật (6-4-2022)

Đăng bởi : admin

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản (10-6-2021)

Danh sách tài sản đấu giá

Đăng bởi : admin