Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc phục vụ chuyên môn

(Ngày đăng: 23/10/2023)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu mua một số thuốc, vật tư y tế như sau:

Các tin khác