Bệnh viên Đa khoa tỉnh Nam Định thông báo mời thầu liên danh, liên kết lắp đặt máy chụp CT Scanner 128 lát cắt/ vòng quay

(Ngày đăng: 29/5/2023)

Các tin khác