Kính gửi các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư y tế

(Ngày đăng: 19/6/2024)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua chỉ phẫu thuật (có danh mục như trong thư mời chào giá)

Các tin khác