Kính gửi các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị y tế

(Ngày đăng: 1/7/2024)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập dự toán mua sắm máy điện tim sáu cần phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

Các tin khác