Kính gửi các đơn vị kỹ thuật có chức năng cung cấp dịch vụ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng tẩy khuẩn hệ thống cung cấp nước RO cho máy thận và khu vực rửa quả lọc ( cho 13 máy)

(Ngày đăng: 17/6/2022)

Các tin khác