Bệnh viên Đa khoa tỉnh Nam Định thông báo mời thầu liên doanh liên kết lắp đặt Hệ thống xét nghiệm hóa sinh-miễn dịch và Máy xét nghiệm HbA1c

(Ngày đăng: 29/5/2023)

Các tin khác