Bố trí khoa chẩn đoán hình ảnh liên hoàn với khu cấp cứu - khám bệnh

(Ngày đăng: 26/4/2017)

Việc để cho bệnh nhân từ Khu A sang Khu B chụp X quang là nguy hiểm vì họ phải băng qua đường Trần Quốc Toản và đi dưới trời nắng mưa không có mái che. Bệnh viện đã chuyển toàn bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh về tầng 1 Nhà 11 (tòa nhà ngay sau Khoa Khám bệnh); đồng thời đường đi lại giữa tòa nhà Khoa Khám bệnh và Nhà 11, chúng tôi đã làm mái che nắng mưa. Như vậy, Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu, các khoa xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh thành một khối liên hoàn, thuận tiện cho bệnh nhân.

Các tin khác