Triển khai LIS để trả kết quả xét nghiệm nhanh và chính xác hơn

(Ngày đăng: 26/4/2017)

Trước kia, khi máy xét nghiệm trả ra kết quả thì các khoa xét nghiệm lại phải cử người nhập lại kết quả đó vào trong HIS (phần mềm quản lý thông tin bệnh viện), thậm chí có khoa phải cử nhân viên ở lại làm việc suốt buổi trưa để đầu giờ chiều có kết quả trả cho bệnh nhân. 
Hiện nay, Bệnh viện đã triển khai LIS (Phần mềm kết nối và qu
ản lý dữ liệu máy xét nghiệm): tất cả các máy xét nghiệm Huyết học, Hóa sinh tự động trả kết quả vào phần mềm quản lý thông tin bệnh viện. Nhờ đó, kết quả được trả lời nhanh chóng (máy thực hiện xong xét nghiệm là BS lâm sàng có thể xem được kết quả luôn, không phải đợi nhân viên khoa xét nghiệm nhập dữ liệu như trước), đồng thời tránh được tam sao thất bản (do nhân viên khoa xét nghiệm có thể nhập nhầm).

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Các tin khác