Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

(Ngày đăng: 5/10/2020)

Để người bệnh có nhiều kênh lựa chọn theo nhu cầu, phù hợp với điều kiều kiện tiếp cận công nghệ của từng người dân, các bệnh viện cũng đang hướng đến đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an ninh xã hội.

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019, Chính phủ yêu cầu 100% trường học, bệnh viện… trên địa bàn đô thị phải thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, máy POS. Nhiệm vụ này được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước tháng 12/2019.

Quyết định 1928/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2018 về đặc tả kỹ thuật QR Code hiển thị từ phía đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.


 

Ngày 05 tháng 10 năm 2020 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định phối hợp cùng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Nam Định thực hiện thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Các tin khác