THÔNG TƯ 39/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KCB BHYT

(Ngày đăng: 13/12/2018)

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Các tin khác