THÔNG BÁO: TĂNG GIÁ VIỆN PHÍ VỚI NGƯỜI CHƯA CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

(Ngày đăng: 4/12/2017)

Thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng cho người không có thẻ BHYT bắt đầu từ 0h ngày 01/12/2017.

Theo đó, mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh bao gồm: khám bệnh, khám sức khỏe, dịch vụ ngày giường điều trị, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm,… tăng lên tương đương với giá mà quỹ BHYT đang chi trả cho nhóm có BHYT.
Giá dịch vụ khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT không thay đổi. Với tỉ lệ khoảng 20% người dân chưa tham gia BHYT thì việc điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính nếu phải nằm viện. Vì vậy, người dân cần sớm tham gia BHYT.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm